PSYCHOLOG PSYCHOTRAUMATOLOG
mgr Elżbieta Sarnowska

psychoterapiA indywidualnA z dorosłymi młodzieżą i dziećmi

Pracuję z osobami, które doświadczają:

Z kim pracuję?

Depresji

Zaburzeń lękowych, fobii

Myśli samobójczych, samouszkodzeń

Zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych

Ataków paniki

Nerwicy

Traumy

Zaburzeń odżywiania

Zaburzeń emocjonalnych

Zaburzeń nastroju

Kryzysów życiowych lub zawodowych

Stresu

Zaburzeń stresowo-pourazowych

Skutków dorastania w rodzinach dysfunkcyjnych

Zaburzeń psychosomatycznych

Zaburzeń relacyjnych

Zaburzeń osobowości

Zaburzeń dysocjacyjnych

Traum międzypokoleniowych

Niepowodzeń związanych z ciążą

Obniżonego poczucia własnej wartości

Potrzeby poznania siebie i chcą zmienić przekonania na swój temat

Uzależnień

Trudności wychowawczych

O mnie

Poznajmy się

mgr Elżbieta Sarnowska

psycholog psychotraumatolog

Jestem Psychologiem, Psychotraumatologiem i Certyfikowanym Terapeutą II stopnia EMDR. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z Psychotraumatologii, Praktycznej Psychologii Społecznej oraz Psychosomatyki i Somatopsychologii. Ukończyłam także studia podyplomowe z Pedagogiki. Jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych TUS SST a także ukończyłam w Centrum CBT EDU Terapię Poznawczo-Behawioralną Dzieci i Młodzieży. Uczestniczyłam i uczestniczę nadal w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach. Regularnie podnoszę swoje kompetencje i kwalifikacje uczestnicząc w seminariach i certyfikowanych szkoleniach poszerzających swoje umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej. Jestem rekomendowanym członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Pracuję w prywatnym gabinecie, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Do każdego podchodzę indywidualnie z dużą dozą szacunku oraz zaangażowania przy jednoczesnym poszanowaniu tajemnicy zawodowej.

mgr Elżbieta Sarnowska

psycholog psychotraumatolog

psychoterapia dorosłych
młodzieży i dzieci

Odkrywam złożoność ludzkiego umysłu, kierując się wiedzą, doświadczeniem i empatią. Jako Psycholog, Psychotraumatolog i Certyfikowany Terapeuta II stopnia EMDR, kładę nacisk na indywidualne podejście, szacunek i zaangażowanie w procesie psychoterapii.

Udzielam wsparcia psychotraumatologicznego po nagłych zdarzeniach takich jak:

W jakich sytuacjach udzielam wsparcia?

Wypadki komunikacyjne, lotnicze

Przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna

Poważna choroba, operacja, inwazyjne zabiegi medyczne

Zaniedbanie emocjonalne i fizyczne

Ataki terrorystyczne, obecność na wojnie

Napaść, poważne obrażenia ciała

Śmierć bliskiej osoby

Bycie świadkiem, kiedy inni doznają doświadczeń traumatycznych

Katastrofy naturalne (powódź, pożar, trzęsienie ziemi)

Objawami doświadczenia traumy najczęściej są:

Jakie są objawy traumy?

Poczucie bezradności, bezsilności, zdezorientowanie, brak kontroli

Chroniczne zmęczenie, wyczerpanie

Trudność w koncentracji i podtrzymaniu uwagi

Koszmary senne, bezsenność lub zbytnia senność

Powracające myśli związane z traumatycznym wydarzeniem

Niekontrolowane pobudzenie, drażliwość, przesadzone reakcje

Nadmierna czujność, ostrożność, częste wzdrygnięcia

Unikanie ludzi i sytuacji przypominających o zdarzeniu

Luki w pamięci, głównie w odniesieniu do traumatycznych wydarzeń

Ataki paniki, wstyd, poczucie winy, niekontrolowane wybuchy gniewu

Trudności w utrzymaniu związków z innymi

Depresja

Zaburzenia dysocjacyjne

Trauma to szok, uraz, sytuacja, którą ciężko wytrzymać, znieść, zaakceptować. Zespół stresu pourazowego oraz trauma wywołane są zdarzeniem traumatycznym zostawiającym trwały ślad w psychice. Powoduje to intensywny strach, lęk, poczucie bezradności, bezsilności. Zdarzenie traumatyczne występuje, gdy życie jest bezpośrednio czy pośrednio zagrożone, a także gdy nasza integracja psychiczna jest zagrożona.

Kontakt

mgr Elżbieta Sarnowska

Tel. 501 490 417

ul. Norwida 2
13-200 Działdowo

Zapraszam do współpracy

Istnieje możliwość umówienia wizyty on-line

Skontakuj się ze mną